2414004011 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 5Α, Λάρισα workroomarchdesign@gmail.com
 
     
     
     
     
     
     
  ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Μελέτη και Κατασκευή γραφείου ψυχολόγου στη Λάρισα
Έτος κατασκευής 2020

 


 
 
     
     
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
  Στοιχεία & Συντελεστές έργου
Αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή γραφείου ψυχολόγου

Τοποθεσία: Λάρισα  
Αρχιτεκτονική μελέτη: workroom architecture design | Σοφία Δημογιάννη & Ματίνα Μπουκουβάλα  
Κατασκευή: workroom architecture design 
Συνολική επιφάνεια: 200m²
Χρόνος μελέτης: 2020, 
Χρόνος αποπεράτωσης:
Κείμενο παρουσίασης: workroom architecture design  | Σοφία Δημογιάννη&Ματίνα Μπουκουβάλα, 
Φωτογραφίες: Δημήτρης Μπουκουβάλας